STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

En podcast om liv och lust

Sörmlandspodden
Läs mer>>

ÅRETS
SÖRMLÄNNING 2023

Stadsvakten

ÅRETS
SÖRMLÄNNING 2022

Magnus Bergmar
Läs mer>>

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2019

Jan Brandt
Läs mer>>SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET